ไทย   Eng  
  การยืนยันการจองห้องพัก  
มัดจำโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงดาว
ชื่อบัญชี นายณพวีร์ เนตรประเสริฐกุล
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 516-0-17174-6
จังหวัดเชียงใหม่
โทร : (053) 388-033, (081) 905-7157
บ้านพัก
ราคา
Low Season
(พ.ค. - ต.ค.)
ราคา
High Season
(พ.ย. - เม.ย.)
จำนวนคนพัก/ห้อง
บ้านเจ้านาย (101-103)
1,500
1,800
4
บ้านหมูตู้ (104)
500
700
2
บ้านหมูตู้ (105)
500
700
2
บ้านเจ้านาง (107)
500
700
2
บ้านหมูแดง (201)
500
700
2
บ้านหมููแดง (202)
500
700
2
บ้านหมููแดง (203)
500
700
2
บ้านหมููแดง (204)
500
700
2
บ้านหมููแดง (205)
500
700
2
บ้านหมููหวาน (207)
500
700
2
บ้านหมููหัน (108)
700
1,000
4
บ้านหมููหัน (109)
700
1,000
4
บ้านหมููเค็ม (112) (พัดลม)
400
600
4
บ้านหมููป่า (110) (พัดลม)
-
-
-
บ้านหมููกรอบ (206) (พัดลม)
-
-
-
เต้นท์เล็ก / กลาง / ใหญ่
150 / 250 / 350
200 / 300 / 400
1 / 2 / 4
นำเต้นท์มาเอง กลาง / ใหญ่
150 / 200
200 / 250
2 / 4
      หน้าหลัก | แผนที่ | ติดต่อ Copyright © 2008 www.monkiangdao.com All rights reserved.